Sådan rekrutterer og fastholder I SOSU´er

Manglen på SOSU’er stigende, og vil fortsætte med at stige markant. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at du som arbejdsgiver gør en stor indsats for at fastholde og rekruttere medarbejdere. Vi har herunder samlet 4 tips til fastholdelse og rekruttering af SOSU´er.


Move On Career
20. Jan 2023 • 3 min. read • 764 have read

Artikelbillede

Efterspørgslen på SOSU’er er stor, det kan vi både se og mærke på de mange jobopslag på vores jobportal for social- og sundhedsuddannede, SOSU.nu. En analyse fra Finansministeriet viser da også, at efterspørgslen efter SOSU’er i 2030 vil overstige det faktiske udbud med over 17.000. Ud fra analysen vurderes, at der vil komme til at mangle omkring 10.400 Social- og sundhedshjælpere og knap 7.000 Social- og sundhedsassistenter i 2030 sammenlignet med 2019.

 Læs mere om analysen her

 

4 tips til fastholdelse og rekruttering af nye medarbejder

1. Styrk arbejdspladsen
Der er generelt for få potentielle ansøgere indenfor SOSU-området. Det er derfor afgørende, at du fokuserer på at styrke arbejdspladsen, så nuværende medarbejdere kan fastholdes og nye kan tiltrækkes. Målet er altså at være en attraktiv arbejdsplads med et anerkendende, sundt og motiverende arbejdsmiljø. Det er også vigtigt at kunne tilbyde faglige udviklingsmuligheder for medarbejderne gennem hele deres arbejdsliv.

2. Giv personalet tid
Det er vigtigt, at personalet har tid til at udføre deres opgaver med omhu og kærlighed. En stressende og presset vagtplan gavner hverken de ansatte eller borgerne, der har brug for hjælp, omsorg og opmærksomhed.

3. En god jobstart
Nye medarbejdere vægter højt at opleve en god start på deres nye arbejde. Det er derfor vigtigt, at du skaber de bedste forudsætninger, for at den nyansatte ønsker at blive. Når nye medarbejdere stopper, er det ikke alene dyrt og ressourcekrævende, men det belaster også arbejdsmiljøet pga. den uro, der opstår i personalegruppen.

4. God ledelse
En god og synlig ledelse er et nøgleelement i indsatsen for at fastholde og tiltrække medarbejdere og ledere. Det handler om, at du skal sikre følgeskab, høj faglighed, godt arbejdsmiljø og høj trivsel, så medarbejderne kan udfolde deres egen faglighed og løse dagens opgaver på bedste vis. Trivselsmålinger og forskning viser, at dårlig ledelse er en af de hyppigste årsager til, at medarbejdere forlader deres arbejdsplads.
 

Bonus tip - der får dig et skridt foran i talentjagten
Der er et stort antal af jobopslag, hvor der søges SOSU’er. Det kan derfor ofte være en fordel at synliggøre dine jobopslag via en jobportal. Et godt bud på en effektiv og populær jobportal er vores egen SOSU.nu. Jobbene her er målrettet social- og sundhedsuddannede, og portalen benyttes flittigt af tusindvis SOSU-brugere hver måned. Det betyder meget, at dit jobopslag når ud til en stor mængde SOSU’er, så du kan få flere ansøgere og derved vælge den medarbejder, der passer bedst til din arbejdsplads.

Du kan læse mere om SOSU.nu og se ydelser og priser her

 

Følg op på dine målsætninger

Med disse tre indikatorer kan du følge op på dine målsætninger og vurdere, om du gør tilstrækkeligt for at fastholde og rekruttere medarbejdere.

  1. Mål trivslen på arbejdspladsen, dette kan nemt gøres med anonyme spørgeskemaer.
  2. Mål andelen af nyansatte der har forladt arbejdspladsen inden for de første 12 måneder af deres ansættelse.
  3. Lav en statistik over sygefravær og sammenlign tallene med lignende arbejdspladser.

 

For mere inspiration kan du her på linket læse hovedstadens rapport ”Plan for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet 2022”

 


Who are we?

Move On Career has over 20 years of experience with Employer Branding and recruitment of candidates with higher education, graduates and students from Danish universities.

We run several job banks and career portals, offer career advice through our media and provide job engine for Frivilligjob.dk - volunteering job portal.

More about us

Opret job og praktik

Parat til at rekruttere højtuddannede og studerende? Log ind her og opret dit job, studiejob, graduateforløb eller praktikplads - nå ud til studerende og erfarne kandidater i hele landet.

log ind og opret job


Read also...

Onboarding

Få inspiration til, hvordan du husker stort som småt i velkomsten af din nye kollega, så vedkommende føler sig taget godt imod.


Move On Career • 31. May 2019 • 3 min. read

 

HPT