Datapolitik

Move On Recruiter

Denne datapolitik og tilhørende brugerbetingelser er gældende for kundeprofiler og tilmeldinger til arbejdsgiverrelevante nyhedsbreve overalt i Move On Career's jobbanknetværk.

Jobbanknetværket består af følgende jobportaler, karrieresites og recruitersystemer:

Når du tilmelder dig et arbejdsgiverrelevant nyhedsbrev fra eller opretter en kundeprofil i Move On Career's jobbanknetværk, accepterer du, at dine data kan bruges på tværs af hele jobbanknetværket.


Den dataansvarlige

Den dataansvarlige er:

Move On Career ApS
Havneøen 9, 6. th.
DK-7100 Vejle
Danmark

E-mail:
CVR: 40297561

Indsamlingen af data i Move On Career's jobbanknetværk sker inden for rammerne af den gældende lovgivning.


Kundeprofiler i Move On Career's jobbanknetværk

Når du opretter og indtaster en kundeprofil i vores database, vil profilen og dine oplysninger blive registreret og opbevaret. I den forbindelse behandler Move On Career, som dataansvarlig, dine personoplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, cookies og IP-adresse mv.

Formålet med registreringen er at etablere din identitet i forhold til oprettelse af jeres virksomhedsdata, jobopslag, karrieretilbud og branding-informationer.

Dine identifikationsdata benyttes til at kunne kontakte dig i forbindelse med din kundeprofil i Move On Career's jobbanknetværk og de tilknyttede funktioner i forbindelse med oprettelse af job og karriereopslag på tværs af jobbanknetværket.

Dine mailtilmeldinger

Når du opretter en kundeprofil og tilmelder dig kommunikation fra Move On Career's jobbanknetværk, accepterer du samtidig, at Move On Career som dataansvarlig behandler dine oplysninger som mailadresse og valgte præferencer for at levere de relevante meddelelser i din indbakke. Du kan til enhver tid fravælge vores infobreve under dine systemindstillinger eller i direkte links i vores infobreve. De automatiske systembekræftelser og statistikker, der afsendes i forbindelse med oprettelse af din profil, dine karrieretilbud, brandinginformationer mv. kan afmeldes ved at slette kundeprofilen.

Sletning af kundeprofil

Du kan til enhver tid slette din kundeprofil. Vær opmærksom på, at hvis du sletter din kundeprofil, vil du også deaktivere de øvrige tjenester tilknyttet profilen, som aktuelle karriereopslag.


Kontaktformularer

Udfylder du en formular med henblik på at blive kontaktet af Move On Career, beder vi dig om dine kontaktinformationer (navn, telefonnummer, email og virksomhed). Vi behandler disse oplysninger med henblik på at kontakte dig telefonisk eller via email.

Bliver du kunde hos Move On Career – eller er du allerede kunde – gemmer vi oplysningerne fra formularen med henblik på at servicere dig med vores løsninger/produkter. Se mere om opbevaring af dine oplysninger i afsnittet "Hvor gemmes dine oplysninger?".


Samtykke til nyhedsbreve, undersøgelser, kampagner etc.

Tilmelder du dig nyhedsbreve etc. gemmer Move On Career din e-mailadresse, navn og virksomhedsnavn. Er du registeret med en kundeprofil i vores database, så knyttes tilmeldingen til de data, der opbevares om dig i kundedatabasen.

Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbreve, undersøgelser, kampagner etc. fra din kundeprofil eller via direkte afmeldingslink i mailen.

Move On Career bruger data fra tilmeldingen og de oplysninger, der er om dig i kundedatabasen, til at målrette indholdet i nyhedsbrevet, så det bliver mest muligt relevant for dig. Når du modtager nyhedsbreve o.l., registrerer vi, om du åbner mailen, og hvornår (dato og tidspunkt) samt hvilke maillinks du klikker på, og om det gøres fra en mobilenhed eller en browser, og operativsystem. Disse informationer benytter vi til at analysere, hvilke emner du klikker dig videre til, og tilrettelægger på denne baggrund fremtidige nyhedsbreve ud fra dette, fx i hvilken rækkefølge emnerne bliver præsenteres i nyhedsbrevet. Formålet er at kunne levere nyhedsbrevet og bringe emner, der er så relevante som muligt samt at markedsføre Move On Career's services.


Generelt om personoplysninger

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for de tjenester, som du vælger at benytte. En kundeprofil indeholder som minimum almindelige personoplysninger (din e-mail og navn), oplysninger omkring din virksomhed, samt de relevante informationer vedrørende de enkelte karrieretilbud.

Følsomme oplysninger

Du må ikke indtaste eller uploade følsomme personoplysninger, som eksempelvis vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering eller helbredsoplysninger i Move On Career's jobbanknetværk. Den slags oplysninger har vi ikke lov til at registrere, og hvis vi bliver bekendt med, at de findes, fjerner vi dem.

Er din adresse eller telefonnummer registreret som hemmelige, må du ikke indtaste og registrere disse oplysninger i din profil.

Hvor gemmes dine oplysninger?

Når Move On Career ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger, gemmes oplysningerne i Move On Career's systemer, som udbydes af Move On Career ApS, Havneøen 9, 6. th., DK-7100 Vejle, Danmark. Serverne styres og vedligeholdes af følgende datacentre på deres domicil: Global Connect, Danmark.

Vi benytter mailsystemet Brevo i forbindelse med afsendelse af vores nyhedsbreve. I den forbindelse opbevares din e-mail, navn, virksomhedsnavn og øvrige mailrelevante data fra din kundeprofil på Brevo-servere. Disse data benyttes udelukkende af Move On Career til de førnævnte afsendelser og er ikke tilgængelige for tredjeparter. Du kan til enhver tid afmelde og tilmelde nyhedsbreve via din kundeprofil eller direkte links i vores nyhedsbreve. Du kan læse Brevo privatlivspolitik her.

Vi benytter faktureringssystemet Visma Dinero, og vi opbevarer i den forbindelse din email, navn og bogføringsrelevante virksomhedsoplysninger med henblik på at fakturere de ydelser, du køber af os.

Videregivelse af oplysninger

Move On Career videregiver i visse tilfælde de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dine personoplysninger kan blive videregivet til: Leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (f.eks. leverandører af mailtjenester og teknisk support); eller hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, og i forbindelse med brug af vores produkter eller lignende services, som kræver, at vi bruger dine oplysninger.

Indsigt i dine oplysninger

Du kan altid se og rette dine oplysninger ved at logge ind og vælge de relevante menupunkter. Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte Move On Career via .

Vi forbeholder os retten til at ændre i dine indtastede oplysninger i tilfælde af, at vi bliver opmærksomme på, at din kundeprofil indeholder ukorrekte eller ulovlige oplysninger. Dette sker dog kun i særlige tilfælde, og vi vil meddele dig sådanne ændringer.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Move On Career behandler om dig, kan du rette henvendelse til os på ovenstående e-mailadresse.

Efter persondataloven har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Automatisk sletning af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger i vores system, så længe vi har et konkret, sagligt formål med dette.

Vi sletter automatisk alle dine oplysninger, når du ikke længere aktivt benytter jobbanknetværket. Du opfattes som værende inaktiv, hvis du ikke er tilmeldt vores mailtjenester og derudover ikke har været logget ind på nogen af vores portaler i netværket i over 5 år.

Du kan til enhver tid slette dine oplysninger ved at logge ind og vælge den relevante funktion eller ved at henvende dig skriftligt til databehandleren. Hvis du ønsker, at vi sletter alle de registrerede oplysninger, så skal du slette hele din kundeprofil. Derefter opbevarer vi kun de personoplysninger, som vi måtte være forpligtet til efter gældende lovgivning.

Statistik

Der indsamles anonymiserede data om din brug af Move On Career's tjenester. Dette sker udelukkende til statistiske formål og for at forbedre vores service. Disse anonymiserede data kan ikke henføres til dig og videregives ikke til tredjepart.

Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, kan vi og tredjeparter sætte cookies på dit terminaludstyr. Brug af cookies kan medføre behandling af dine personoplysninger. Læs mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Datasikkerhed

Du kan have fuld tillid til, at vi beskytter dine personoplysninger. Vores mål er at tilbyde dig en tjeneste, der er sikker og uden risiko. Vi gør vores yderste for at bevare en høj grad af datasikkerhed.

Vi anvender forskellige metoder, såsom kryptering (SSL), firewalls, software til overvågning af systemaktivitet samt manuelle sikkerhedsprocedurer, der medvirker til at beskytte dine personlige oplysninger samt til at forhindre ikke-autoriseret adgang eller forkert brug af systemet af tredjepart.

Ansvarsfraskrivelse

Vi forbeholder os ret til at fjerne dine oplysninger i tilfælde af misbrug eller brug til uvedkommende og/eller kriminelle formål.

Spørgsmål eller behov for yderligere information

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på eller tlf. 38 38 10 10.


Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du en række rettigheder. Kontakt os på for at gøre brug af dine rettigheder.

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få rettet oplysninger om dig selv.
  • Du har ret til at få slettet oplysninger om dig. Er der lovkrav, som forpligter os til at bevare oplysningerne i et vist tidsrum, kan sletning først ske efter udløb af denne periode.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset og til at modsætte dig behandlingen.
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Har du spørgsmål til dine rettigheder eller adgangen til disse eller til vores privatlivspolitik, kontakt os venligst på .

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan til enhver tid tilgå og rette dine informationer ved at logge ind på en af vores karriereportaler med din kundeprofil og vælge de relevante menupunkter. Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte Move On Career via .


Kontakt og hjælp

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, vores tjenester eller din kundeprofil, eller har du klager, er du velkommen til at kontakte os. Skriv til eller kontakt os på telefon 38 38 10 10.

HPT